Imagebild Designersarg

Inovace

Hledíme do budoucnosti.
I tak nadčasové odvětví, jakým je výroba rakví, podléhá trendům. A firma Moser Holzindustrie je aktivní součástí tohoto vývoje, například v oblasti projektů na odborných školách a při spolupráci s umělci.

Rakve příští generace

V rámci spolupráce s odbornou vysokou školou zaměřenou na produktový design (Holztechnikum Kuchl) vyvinuli studenti 6. semestru svůj vlastní design rakve. Tento projekt je podnítil k tomu, aby své nápady, technické požadavky a přání týkající se tohoto tématu převedli do podoby orientované na budoucnost. A jak ukázala následná výstava, podařilo se to se skvělými výsledky. Další projekty stejného ražení budou následovat.

Rakev a umění

Umělci se odjakživa zabývali smrtí a jejími rituály. Pro projekt ve spolupráci s výtvarníkem Otto Beckem v Salcburku jsme dodali jednoduché rakve z topolového dřeva. Vyzvali jsme deset osobností, aby libovolnými výtvarnými technikami vyjádřily své interpretace a myšlenky na téma smrt a poslední rozloučení. Je to příklad spolupráce, jakou rádi realizujeme.