Firma

Rakve firmy Moser Holzindustrie jsou rozmanité jako sám život.
Rozloučení s milovanou osobou důstojným, láskyplným a individuálním způsobem je pro pozůstalé nutností a potřebou. Naším posláním je dodávat k tomu vysoce kvalitní, ekologické rakve. V současné době čítá naše výrobní kapacita 35 000 rakví ročně.

ODPOVĚDNOST I S OHLEDEM NA BUDOUCNOST

Reinhard und Michael MoserSpolečnost Moser Holzindustrie je dnes výsledkem více než 60letého neustálého úsilí o uskutečňování stanovených cílů a hodnot. Naše vize je pro nás standardem a zároveň závazkem pro nás samotné, abychom byli úspěšní i v budoucnu a i nadále prospěšní našim zákazníkům.


 • Naše hodnoty

  • V centru naší pozornosti stojí vždy zákazníci
  • Jednáme zodpovědně a disciplinovaně
  • Své cíle sledujeme důsledně a do posledního detailu
  • Své kolegy, partnery a zaměstnance podporujeme a povzbuzujeme, jak nejlépe dokážeme. Jsme vůči nim loajální, jednáme s nimi s respektem a posilujeme týmového ducha
  • Hledáme na všem to pozitivní a radostné
  • Vždy uvažujeme a jednáme skromně
 • Naše vize

  • „Partner“ pro pohřební služby
  • Vstup na nové trhy v sousedních zemích
  • Neustálé přizpůsobování sortimentu požadavkům trhu a novým trendům
  • Vývoj a prodej doplňkových produktů
  • Další rozvoj firemní struktury s cílem vytvořit nezávislý vedoucí tým
 • Naše standardy kvality

  • Prvotřídní kvalita je pro nás vždy tou nejvyšší prioritou
  • Předpokladem pro naše prvotřídní výrobky je definovaný, neustále kontrolovaný a testovaný výběr našich surovin i všech dodavatelů
  • Pečlivé zpracování s vysokým podílem vlastní produkce, nepřetržitá kontrola během výrobního cyklu a profesionální závěrečná kontrola zaručují náš setrvalý standard pro naše výrobky, služby a další nabídky produktů
  • Neustále se vyvíjíme, abychom mohli zajistit kompetenci a know-how i do budoucna
  • Díky neustálému vývoji produktů a vůli k inovacím můžeme našim zákazníkům vždy nabídnout ty nejnovější, moderní a vysoce kvalitní výrobky
 • Naše chápání udržitelnosti

  • Ceníme si našich zdrojů a zpracováváme místní dřevo, jehož původ dokážeme vysledovat a jehož dodavatele dobře známe
  • Tento princip dodržujeme také při spolupráci se všemi dodavateli a partnerskými společnostmi
  • Díky krátkým a optimalizovaným doručovacím a logistickým trasám bereme ohledy na naše životní prostředí
 • Spolehlivost

  • Stojíme za svými sliby a přísliby a snažíme se dodržovat termíny
  • Naši zákazníci, dodavatelé a partneři musí vědět, že se na nás mohou vždy spolehnout
 • Kvalita našich služeb

  • Pro naše zákazníky uděláme i „nemožné“
  • Zvláštní přání bereme vážně a plníme je
  • Rychlá výroba v krátkých lhůtách je pro nás samozřejmostí
  • Náš vozový park zaručuje flexibilní dodávky v krátkých, přesně stanovených termínech
  • Snažíme se přijímat a řešit výzvy
  • Našim zákazníkům jsme vždy k dispozici
 • Angažovanost našich zaměstnanců

  • Z celého srdce se poctivě snažíme, bychom co nejlépe plnili přání našich zákazníků a partnerů
  • Plnění proseb a přání našich zákazníků je naším úkolem a náš každodenní požadavek na nás samotné
  • Za svůj každodenní úkol považujeme přijímání výzev a současně usilujeme o to, abychom ze sebe vždy vydali maximum a našli vhodné řešení
  • Velmi důležitý je pro nás osobní kontakt s našimi klienty
 • Náš příspěvek k úspěchu našich zákazníků

  • Pomocí našich vysoce kvalitních a prvotřídních výrobků a služeb podporujeme naše pohřební služby v prodeji
  • Jako „partner pohřebáků“ jim chceme usnadnit jejich každodenní práci a podpořit tím jejich úspěch
  • Individuální a neustálá péče o naše zaměstnance by měla být zdrojem inovací, trendů, know-how a inspirace
Císt dál
Císt méně

Od vizionáře k vedoucí pozici na trhu

Když v roce 1957 založili Karoline a Sepp Moserovi firmu Moser Holzindustrie, byla jejich ambiciózní vize jasná – neměla to být jen obyčejná pila. Následovaly roky rozvoje a četných investic do výroby specializované na rakve, tehdy ještě v Bischofshofenu. Dnes tuto rodinnou firmu s hlavním závodem v St. Michaelu (Lungau, Salcbursko) a pobočkou v České republice vede pan Mgr. Reinhard Moser. Naše firma zaujímá vedoucí pozici na trhu s dřevěnými a kovovými rakvemi v Rakousku a dál pokračuje v úspěšné cestě. Ubíráme se po ní s respektem k tradici vstříc nové generaci spolu s naším juniorem Michaelem.

Kvalita, odpovědnost a udržitelnost

Těmito třemi principy se řídíme nejen při výrobním procesu, ale provázejí nás i při spolupráci s našimi dlouholetými zákazníky a partnerskými firmami. Při spolupráci zakládající se na vzájemné důvěře, jejíž nedílnou součástí jsou i flexibilní a zároveň spolehlivé procesy a rychlé zohlednění speciálních požadavků. Udržitelnost je u našich rakví víc než jen moderní heslo. Jsme hrdí na to, že naše firma získala certifikát PEFC: zpracováváme pouze dřevo z místních zdrojů.

Opíráme se o zkušenost a nebojíme se inovací

Stále se vyvíjíme: od dlouholetého budování podniku přes jeho novou orientaci a expanzi v devadesátých letech až po spolupráci s dřevařskými fakultami v oblasti designu.

Náš úspěch se opírá i o vysoce specializovaný, loajální tým více než sta zaměstnanců, kteří den co den čerpají ze svých zkušeností a inovativní síly ve prospěch firmy Moser Holzindustrie. A právě do nich vkládáme důvěru i do budoucna.