FIRMA

Rakve firmy Moser Holzindustrie jsou rozmanité jako sám život.
Rozloučení s milovanou osobou důstojným, láskyplným a individuálním způsobem je pro pozůstalé nutností a potřebou. Naším posláním je dodávat k tomu vysoce kvalitní, ekologické rakve. V současné době čítá naše výrobní kapacita 35 000 rakví ročně.

Zjistěte více

RAKVE

Kvalita, která má charakter.
Uctít památku milovaného člověka znamená také ocenit jedinečnost jeho osobnosti. U nás můžete vybírat z různých druhů dřeva a z designu ve více než tisíci provedeních. Sortiment doplňují kovové rakve pro uložení do hrobky a zinkové vložky, které rovněž vyrábíme v závodě St. Michael.

Zjistěte více
Imagebild Sarg im Wald

Ekologie

Používám to nejlepší dřevo.
Dřevo pro naše rakve pochází výhradně z rakouských, udržitelně obhospodařovaných lesů. A to nejen teď, kdy je tento trend moderní, ale po celou dobu existence firmy. Dodržujeme vysoké standardy, které uplatňujeme i při výběru našich dodavatelů. Všichni jsou držiteli certifikátu PEFC.

Zjistěte více
Imagebild Designersarg

DESIGN

Hledíme do budoucnosti.
I tak nadčasové odvětví, jakým je výroba rakví, podléhá trendům. A firma Moser Holzindustrie je aktivní součástí tohoto vývoje, například v oblasti projektů na odborných školách a při spolupráci s umělci.

Zjistěte více

KULTURA

Kultura posledního rozloučení.
„Národ je posuzován podle toho, jak pohřbívá své zesnulé,“ pronesl aténský státník Periklés už v 5. století před naším letopočtem. Pohřby jsou staré jako lidstvo samo. Tomu odpovídá i jejich význam napříč kulturami a různorodá podoba pohřebních rituálů.

Zjistěte více

Jakožto rodinná firma, která ctí tradice, usilujeme již od roku 1957 o tu nejvyšší kvalitu, udržitelnost a spolehlivost. Naše služby a angažovanost našich zaměstnanců jsou zároveň součástí úspěchu našich zákazníků.


 • Naše hodnoty

  • V centru naší pozornosti stojí vždy zákazníci
  • Jednáme zodpovědně a disciplinovaně
  • Své cíle sledujeme důsledně a do posledního detailu
  • Své kolegy, partnery a zaměstnance podporujeme a povzbuzujeme, jak nejlépe dokážeme. Jsme vůči nim loajální, jednáme s nimi s respektem a posilujeme týmového ducha
  • Hledáme na všem to pozitivní a radostné
  • Vždy uvažujeme a jednáme skromně
 • Naše vize

  • „Partner“ pro pohřební služby
  • Vstup na nové trhy v sousedních zemích
  • Neustálé přizpůsobování sortimentu požadavkům trhu a novým trendům
  • Vývoj a prodej doplňkových produktů
  • Další rozvoj firemní struktury s cílem vytvořit nezávislý vedoucí tým
 • Naše standardy kvality

  • Prvotřídní kvalita je pro nás vždy tou nejvyšší prioritou
  • Předpokladem pro naše prvotřídní výrobky je definovaný, neustále kontrolovaný a testovaný výběr našich surovin i všech dodavatelů
  • Pečlivé zpracování s vysokým podílem vlastní produkce, nepřetržitá kontrola během výrobního cyklu a profesionální závěrečná kontrola zaručují náš setrvalý standard pro naše výrobky, služby a další nabídky produktů
  • Neustále se vyvíjíme, abychom mohli zajistit kompetenci a know-how i do budoucna
  • Díky neustálému vývoji produktů a vůli k inovacím můžeme našim zákazníkům vždy nabídnout ty nejnovější, moderní a vysoce kvalitní výrobky
 • Naše chápání udržitelnosti

  • Ceníme si našich zdrojů a zpracováváme místní dřevo, jehož původ dokážeme vysledovat a jehož dodavatele dobře známe
  • Tento princip dodržujeme také při spolupráci se všemi dodavateli a partnerskými společnostmi
  • Díky krátkým a optimalizovaným doručovacím a logistickým trasám bereme ohledy na naše životní prostředí
 • Spolehlivost

  • Stojíme za svými sliby a přísliby a snažíme se dodržovat termíny
  • Naši zákazníci, dodavatelé a partneři musí vědět, že se na nás mohou vždy spolehnout
 • Kvalita našich služeb

  • Pro naše zákazníky uděláme i „nemožné“
  • Zvláštní přání bereme vážně a plníme je
  • Rychlá výroba v krátkých lhůtách je pro nás samozřejmostí
  • Náš vozový park zaručuje flexibilní dodávky v krátkých, přesně stanovených termínech
  • Snažíme se přijímat a řešit výzvy
  • Našim zákazníkům jsme vždy k dispozici
 • Angažovanost našich zaměstnanců

  • Z celého srdce se poctivě snažíme, bychom co nejlépe plnili přání našich zákazníků a partnerů
  • Plnění proseb a přání našich zákazníků je naším úkolem a náš každodenní požadavek na nás samotné
  • Za svůj každodenní úkol považujeme přijímání výzev a současně usilujeme o to, abychom ze sebe vždy vydali maximum a našli vhodné řešení
  • Velmi důležitý je pro nás osobní kontakt s našimi klienty
 • Náš příspěvek k úspěchu našich zákazníků

  • Pomocí našich vysoce kvalitních a prvotřídních výrobků a služeb podporujeme naše pohřební služby v prodeji
  • Jako „partner pohřebáků“ jim chceme usnadnit jejich každodenní práci a podpořit tím jejich úspěch
  • Individuální a neustálá péče o naše zaměstnance by měla být zdrojem inovací, trendů, know-how a inspirace
Císt dál
Císt méně

Moser Holzindustrie

Firma Moser Holzindustrie je rakouský výrobce vysoce kvalitních, certifikovaných rakví z místních zdrojů dřeva, který usiluje o maximální udržitelnost. Již více než šedesát let vyrábíme v obci Sankt Michael rakve té nejvyšší kvality a jsme již ve třetí generaci spolehlivým partnerem rakouských pohřebních služeb. I přes nejmodernější výrobu se mnoho dílů vyrábí a montuje ručně. Náš silný tým je připraven čelit jakékoli výzvě. Za svůj úkol považujeme dodávat netradiční tvary v co možná nejkratším čase a řešit nejrůznější speciální požadavky. K našim hlavním cílům patří spokojenost našich zákazníků a zajištění rakouské kvality zpracováním místních zdrojů dřeva.

Udržitelnost

Používám to nejlepší dřevo.
Dřevo pro naše rakve pochází výhradně z rakouských, udržitelně obhospodařovaných lesů. A to nejen teď, kdy je tento trend moderní, ale po celou dobu existence firmy. Dodržujeme vysoké standardy, které uplatňujeme i při výběru našich dodavatelů. Všichni jsou držiteli certifikátu PEFC.

Design

Hledíme do budoucnosti.
I tak nadčasové odvětví, jakým je výroba rakví, podléhá trendům. A firma Moser Holzindustrie je aktivní součástí tohoto vývoje, například v oblasti projektů na odborných školách a při spolupráci s umělci.

Kultura

Kultura posledního rozloučení.
„Národ je posuzován podle toho, jak pohřbívá své zesnulé,“ pronesl aténský státník Periklés už v 5. století před naším letopočtem. Pohřby jsou staré jako lidstvo samo. Tomu odpovídá i jejich význam napříč kulturami a různorodá podoba pohřebních rituálů.

Modely

Kvalita, která má charakter.
Uctít památku milovaného člověka znamená také ocenit jedinečnost jeho osobnosti. U nás můžete vybírat z různých druhů dřeva a z designu ve více než tisíci provedeních. Sortiment doplňují kovové rakve pro uložení do hrobky a zinkové vložky, které rovněž vyrábíme v závodě St. Michael.