Imagebild Sarg im Wald

Ekologie

Používám to nejlepší dřevo.
Dřevo pro naše rakve pochází výhradně z rakouských, udržitelně obhospodařovaných lesů. A to nejen teď, kdy je tento trend moderní, ale po celou dobu existence firmy. Dodržujeme vysoké standardy, které uplatňujeme i při výběru našich dodavatelů. Všichni jsou držiteli certifikátu PEFC.

Rakouská ekoznačka

Rakev modelu ECCO19 odpovídá nejvyššímu ekologickému standardu a byla vyvinuta jako první model bez kovových částí a bez chemického ošetření. Suroviny a zpracování rovněž odpovídají rakouské ekoznačce Österreichisches Umweltzeichen: je to správný krok vstříc čisté budoucnosti.

Základem rakouské ekoznačky a certifikace výrobku je přístup zohledňující celý životní cyklus výrobku: prověřují se dopady na životní prostředí během výroby, ale i spotřeba surovin a energie, toxicita složek, emise (zplodiny, odpadní voda, hluk…), odpady a recyklovatelnost. Totéž platí pro obaly, distribuci a přepravu.

CERTIFIKÁT

ZASADILI JSME 1000 STROMŮ

Ku prospěchu ekologie, udržitelnosti i celého Rakouska jsme při příležitosti 30 let ekoznačky „Österreichisches Umweltzeichen“ zasadili 1000 stromů.

Abychom mohli našim zákazníkům zaručit maximální kvalitu a dokonalé služby i v budoucnu, potřebujeme ty nejlepší suroviny a spolehlivé, certifikované partnery. I nadále se tedy plně zaměřujeme na místní ekonomiku, pracovní místa a rodiny.
Naši dodavatelé a jejich výrobky pocházejí z Rakouska, aby mohly naše pohřební služby dodávat svým zákazníkům zaručeně ekologický a vysoce kvalitní produkt. Společně tak významně přispíváme k dalšímu rozkvětu našeho báječného Rakouska.

Bäume pflanzen

V přírodním koloběhu

Povolání zavazuje. Jako výrobci rakví jsme si velmi výrazně vědomi konečnosti všeho kolem nás a chápeme, že ani přírodní zdroje nejsou bezedné. Používáme proto pouze místní dřevo, jehož původ i dodavatele dobře známe. Ti všichni splňují přísné normy PEFC pro udržitelné obhospodařování lesa.

CERTIFIKÁT PEFC zaručuje, že naše výrobky pocházejí v celém výrobním řetězci zpracování dřeva (tedy od lesa až po hotovou rakev) z aktivně udržovaných, šetrně obhospodařovaných lesů.

Kdo stojí za certifikátem pefc?

Neporušené lesy jsou z hlediska dlouhodobého přežití lidstva zcela nezbytné. Na celém světě však dochází každý rok ke zničení 11 až 15 milionů hektarů lesa. Mezinárodní nezisková nevládní organizace Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes se zaměřila na udržitelné obhospodařování lesů. Od roku 1999 prověřuje pomocí nezávislého kontrolního systému na základě národních norem dodržování zásad udržitelného lesního hospodářství a aktivně se angažuje v ochraně lesů.

Všichni naši dodavatelé jsou držiteli certifikátu PEFC.

Dřevo na rakve firmy Moser Holzindustrie pochází z místních lesů, které jsou obhospodařovány trvale udržitelným způsobem a splňují všechny přísné požadavky programu PEFC. Bez výjimky a již od samého založení tohoto programu.

Můžete se tedy spolehnout, že naše přírodní materiály jsou vždy v harmonii s ekologickou rovnováhou. Včera, dnes i zítra.